Regisseur
van kapitaal

Hands-on Capital is sedert 2001 een gespecialiseerd bureau met een exclusieve focus op het solveren van kapitaalvraagstukken in het high end segment van de markt (werk-, groei-, overname- en risicodragend kapitaal). Wij gaan tezamen met u de uitdaging aan om de liquiditeit vanuit de kracht van uw organisatie te versterken en zodoende het juiste evenwicht te vinden tussen investeringen, vreemd kapitaal, reserves en werkkapitaal. Dit is een essentieel criterium voor zowel ondernemingen die de volgende fase in hun bestaan ambiëren als voor een solide voortbestaan. In deze situaties treden wij op als regisseur en zijn wij degenen die de transactie tot stand brengen.

Het vinden van kapitaal is nooit een toevalstreffer. Hands-on Capital creëert onverwachte kansen voor u. De combinatie van onze reputatie, onze ervaring en onze professionaliteit biedt exclusieve meerwaarde.

Wij staan voor een eigen herkenbare kwaliteit, die gericht is op de versterking van de financiële middelen van onze klanten. De aanpak van zaken wordt gekarakteriseerd door een heldere en praktische Hands-on benadering. Wij hechten dan ook groot belang aan een puur persoonlijke vorm van samenwerking.

Creativiteit in combinatie met ondernemerschap is de rode draad in onze werkwijze en tevens onze passie.

‘Mix van expertise en netwerk.’

‘De vertaling van strategie naar kapitaal.’

‘Gevestigde naam in de wereld van corporate finance en banken.’